informacje o pozostałych świadczeniach

W ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych pacjent może korzystać z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji Leczniczej, Stomatologii, Leczenie Uzdrowiskowe, Opieka Paliatywna i Hospicyjna itd.

Ustawodawca zamieścił szczegółowy opis świadczeń medycznych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce "Leczenie".