świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia własnego lub osób trzecich. W takich właśnie przypadkach mamy prawo do skorzystania ze świadczeń z zakresu Ratownictwa Medycznego.

Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego są udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W zakresie koniecznym zapewnia się pacjentowi nieodpłatnie leki i wyroby medyczne.

W celu wezwania pogotowia należy wybrać nr 112 lub 999, pamiętając aby w zwięzły sposób podać najważniejsze informacje na temat zaistniałej sytuacji oraz stanu osoby poszkodowanej. Szczegółowe wskazówki, dotyczące postępowania podczas wzywania karetki pogotowia ratunkowego znaleźć można m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.