nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ustawodawca gwarantuje pacjentowi prawo dostępu do świadczeń medycznych, w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach tej opieki udzielane są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dostępne od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego. Pomoc świadczona jest  w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zapisany. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy z dowolnego punktu nocnej opieki (tam, gdzie mają najbliżej).

Poniżej przedstawiono listę placówek służby zdrowia świadczących usługi w ramach POZN:
1.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BYDGOSZCZY
85-015 BYDGOSZCZ MARKWARTA 4-6   tel. (52)5826299
2.NZOZ "ZDROWIE DLA CIEBIE" W BYDGOSZCZY PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ "ZDROWIE DLA CIEBIE" 85-870 BYDGOSZCZ OGRODY 21   tel. (52)5666665
3.NZOZ "ZDROWIE DLA CIEBIE" W BYDGOSZCZY PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ "ZDROWIE DLA CIEBIE" 85-316 BYDGOSZCZ BRONIEWSKIEGO 9  
tel. (52)5666665
4.NZOZ "ZDROWIE DLA CIEBIE" W BYDGOSZCZY PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ "ZDROWIE DLA CIEBIE" 85-794 BYDGOSZCZ WITKIEWICZA 1         
tel. (52)5666665

Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są przez następujące jednostki:
1.Bydgoszcz – NZOZ Centrum Medyczne „Ikar”, ul. Szubińska 32, tel. 52 373 22 00,
2.Toruń –Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med.” Sp. z o.o., ul. Podgórska 24A, tel. 56 654 78 20.
W powyższych placówkach świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 19.00 do 7.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo.