leki 75+

SOLMED Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców 7a, informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 rok życia mają prawo do bezpłatnych leków.

Podstawą do otrzymania bezpłatnego leku jest:
- wiek - ukończony 75 rok życia, weryfikowany poprzez numer PESEL,
- recepta – litera „S” wpisana w polu „kod uprawnień”,
- wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.
Recepta na bezpłatne leki może zostać wystawiona jedynie przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest senior. W wyjątkowych sytuacjach, np. nieobecność zadeklarowanego lekarza POZ, recepta może zostać wystawiona przez innego lekarza POZ, spełniającego warunki omówione w w/w rozporządzeniu. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.