REJESTRACJA TRADYCYJNA

Pacjenci rejestrowani są do lekarza na określoną godzinę. Można rejestrować się osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie. Rejestracji może także dokonać lekarz rodzinny.

Rejestracja Pacjentów
Ogólne Zasady Rejestracji

Rejestracja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 07:00-18:00
Pacjenci rejestrowani są do lekarza na określoną godzinę. Można rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. 

 

Rejestracja na dzień bieżący odbywa się:

• osobiście od 07:00 do 18:00
• telefonicznie od 07:15 do 18:00  

Jeżeli pacjent prosi o dodatkowe przyjęcie poza limitem musi zgłosić się do lekarza osobiście. Na wizytę do lekarza można zapisać się wyprzedzeniem. W związku z obecną pandemią wizyta realizowana jest w formie teleporady. Lekarz decyduje o konieczności osobistego stawiennictwa chorego w przychodni. Pacjenci przewlekle chorzy rejestrowani są z wyprzedzeniem w ustalonym – możliwie najkrótszym - terminie do lekarza rodzinnego (zgodnie ze złożoną deklaracją). Lekarz POZ może bez osobistego badania pacjenta wystawić receptę lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na kontynuację leczenia. W związku z powyższym pacjenci przewlekle chorzy mogą pozostawić w rejestracji karteczkę z danymi osobowymi (nazwisko, imię lub PESEL) i spisem leków. Jeżeli pacjent nie może odebrać recepty osobiście musi wypisać upoważnienie dla osoby odbierającej. Druki na upoważnienie znajdują się w Rejestracji Przychodni.

Rejestracja telefoniczna dostępna jest pod następującymi numerami telefonów:  512-300-272 / 512-300-204 / 608-374-036 / 52-387-12-29 / 52-387-13-20 / 52-387-18-63

Rejestracja do lekarzy specjalistów z zakresu: okulistyki, chirurgii szczególnej, ginekologii i położnictwa oraz otolaryngologii, a także lekarzy stomatologów i lekarza rehabilitacji odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Szczegółowych informacji na temat terminów oczekiwania na wizytę udzielają pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych lub rejestratorki medyczne. Informacje te są również ogólnodostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE Z ZAKRESU:

NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 18:00-08:00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W DNI ŚWIĄTECZNE W GODZ. 08:00-08:00 DNIA NASTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW SOLCA KUJAWSKIEGO ŚWIADCZY: NZOZ „ZDROWIE DLA CIEBIE” BYDGOSZCZ, UL. OGRODY 21 WIZYTY DOMOWE MOŻNA ZGŁASZAĆ POD NR TEL.: 52-361-13-34