ZAKRES ŚWIADCZEŃ

SOLMED Sp. z o. o. udziela świadczeń zdrowotnych  z zakresu: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,  Stomatologii  oraz Rehabilitacji Leczniczej.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielaną są wszystkim ubezpieczonym Pacjentom, którzy spełniają określone przez Ustawodawcę wymogi.  
Zgodnie z powyższym świadczenia udzielane są pacjentom, którzy:
- ukończyli 18 rok życia i osobiście dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej, poprzez złożenie deklaracji w naszej Przychodni,
- nie ukończyli 18 roku życia, jednakże ich rodzice lub prawni opiekunowie dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poprzez złożenie stosownej deklaracji
w naszej placówce.  


W ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa: 
- Poradnia Lekarza POZ dla Dorosłych,
- Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
- Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
- Gabinet Medycyny Szkolnej.

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Nasza placówka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: chirurgii ogólnej, ginekologii, otolaryngologii, okulistyki, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii.
Wszelkie informacje na temat powyższych świadczeń zdrowotnych oraz godzin funkcjonowania poszczególnych gabinetów znajdą Państwo na stronie głównej w zakładce "Poradnie".

OŚWIADCZENIE - o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

OŚWIADCZENIE - o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego