Nasze początki

SOLMED Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim powstała w wyniku przekształcenia z dniem 30.05.2014 r. Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to placówka medyczna, której podstawowym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz zapewnienie pacjentom podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu: chirurgii, laryngologii, okulistyki, ginekologii, a także z zakresu: stomatologii, rehabilitacji i fizjoterapii oraz usług diagnostycznych, takich jak: RTG, USG i EKG. Świadczenia udzielane są na zasadach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na zasadach komercyjnych. Przychodnia SOLMED jest budynkiem parterowym z udogodnieniami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Stan techniczny budynku jest dobry. Placówka jest wyposażona w wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny, który co roku jest unowocześniany i uzupełniany. Posiada także system informatyczny „DR ERYK”, spełniający wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia.
- 12.06.2014 r. 
dokonano wpisu SOLMED Sp. z o.o. do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
- 01.07.2014 r. 
otrzymanie certyfikatu nr 388/O1/2012/J/R-(Z/r/2014), poświadczającego wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN - EN ISO 9001:2009 w zakresie: POZ, AOS, STM, REH.

Nasze sukcesy w 2015 roku

- 15.01.2015 r.
otrzymanie certyfikatu nr 388/01/2015/J/R zaświadczającego wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN - EN ISO 9001:2009 w zakresie następujących poradni: ginekologii i położnictwa, otolaryngologii,chirurgii ogólnej, okulistyki oraz POZ, stomatologii, rehabilitacji leczniczej i pracowni RTG. 
- 10.09.2015 r. 
otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w III Polskich Dniach Spirometrii, czyli ogólnopolskiej akcji edukacyjnej dotyczącej przyczyn i rozpoznawania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która odbywała się w dniach 14-19 września br. Cieszymy się ogromnie, iż mogliśmy wziąć udział w przedsięwzięciu mającym na celu zwiększenie wykrywalności astmy i chorób pokrewnych u naszych pacjentów.

Nasze sukcesy w 2016 roku

15.09.2016 r.
uczestnictwo w IV edycji Polskich Dniach Spirometrii - ogólnopolskiej akcji edukacyjnej dotyczącej przyczyn i rozpoznawania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Badaniu poddano 27 pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka.
10.12.2016 r. 
audit Systemu Zarządzania Jakością - pozytywna rekomendacja Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o.