System zarządzania jakością w Przychodni został wprowadzony i potwierdzony certyfikatem PN – EN ISO 9001:2001 oraz PN – EN 9001:2009.

Pierwszy certyfikat otrzymaliśmy w 2008 roku. Przychodnia podlega corocznym auditom, przeprowadzanym przez jednostkę certyfikującą.
Naszym nadrzędnym celem jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w zakresie POZ i AOS, tak aby jak najlepiej i jak najszybciej zaspokajać potrzeby pacjentów, jak również maksymalizować efekt ekonomiczny i stworzyć jak najlepsze warunki dla zapewnienia doskonałej egzystencji i rozwoju placówki. Dużą uwagę przywiązujemy do bieżących kontroli jakości zarówno świadczonych usług medycznych, jak i ogólnego wizerunku placówki. Zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 x w roku, w SOLMED Sp. z o.o. przeprowadzane są przez Dyrektora ds. Medycznych oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością audity wewnętrzne. Jesteśmy otwarci na wszelkie konstruktywne uwagi w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Przychodni. Dlatego też prosimy Państwa o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej i przesłanie jej na nasz adres e-mail lub złożenie w rejestracji Przychodni.

Certyfikat ISO9001 Solmed